1. TK Senior 1. TK SENIOR BRATISLAVA


Najstarší slovenský tanečný klub, určený pre vekovú kategóriu nad 40 rokov, založený v roku 1991.
Združuje nadšencov všetkých profesií, ktorí tanec povýšili na krásnu súčasť života
Dnešný dátum: 13. 04. 2021  Hlavná stránka :: Zoznam rubrík :: Weblinky :: Kalendár, nástenka  


Rôzne

* Dokumenty z VZ OZ 1. TK Senior

Vydáný dňa 14. 02. 2020 (1595 zobrazení)

     Aké dokumenty a čo znamenajú tie skratky? Tu je vysvetlenie:
1) Správa o činnosti OZ 1.TK Senior za volebné obdobie 2017 – 2019
2) Zápisnica  z Valného zhromaždenia Občianskeho Združenia 1.TK Senior


Správa o činnosti OZ 1. TK Senior za volebné obdobie 2017 – 2019

  Činnosť 1.TK Senior Bratislava bola v uplynulom volebnom období zameraná na dve hlavné činnosti. Na tréningové procesy v skupine štandardných a latinsko-amerických tancov a na oblasť choreografií. Táto činnosť klubu je hlavnou náplňou klubu a realizovala sa v priestoroch Univerzálneho domu tanca v Krasňanoch. Priestory si klub prenajíma formou mesačného prenájmu a to dvakrát do týždňa po 2 hodiny. Počet aktívnych tanečných párov sa za uplynulé volebné obdobie stabilizoval v priemere na počte 3 - 4 párov.
Choreografická činnosť klubu bola postupne utlmená. Príčinou je znížený záujem párov o túto činnosť a tým aj nemožnosť zostaviť choreografiu v aspoň v minimálnom počte párov.
   Vo februári 2017 sme tancovali ukážky slovenského tanga, ktoré vytvoril Juraj Šidelský. Ukážky boli v DK Ružinov.
   Pri príležitosti 60. výročia spoločenského tanca na Slovensku naši členovia vystúpili s choreografiou Moravský baladikon.
  Z plesových aktivít sme sa zúčastnili na reprezentačnom plese Slobodnej spolkovej republiky Kraví hora 3. februára 2018 na Morave. Plesové aktivity zabezpečovala pre klub p. H. Michajlová, za čo jej patrí naše poďakovanie.
   Okrem tréningových aktivít sa úspešne rozvíjali aj spoločenské aktivity.
Spoločenské udalosti, ktoré stmeľujú naše rady vyplnil spoločný klubový výlet do Kremnice v júni 2017. Bola to úspešná akcia a vzbudila záujem aj mnohých neaktívnych členov klubu.
V roku 2018 v mesiaci jún bol veľmi úspešný spoločný klubový výlet na Bezovec.
V roku 2019 sme zorganizovali opäť úspešný výlet seniorov do Starej Ľubovne a okolia ako Červený kláštor, Smerdžonka kúpele, Bardejov. Všetky tieto naše aktivity boli veľmi kladne prijaté našou členskou základňou. Chcem poďakovať Slávke Melečkovej, Jožkovi Lehockému a Bohušovi Brodňanovi za ich aktívnu pomoc a organizáciu výletov.
Pravidelný Veľkonočný výlet je už samozrejmosťou.
Z ďalších aktivít je potrebné spomenúť, že niektorí naši členovia uskutočnili návštevu Baťovho kanála a Skalických dní.
Vždy začiatkom decembra organizujeme Mikulášsky večierok a tak to bolo aj v uplynulom období.
Významnou udalosťou v radoch členov nášho klubu bola v roku 2017 bola svadba Františky Almasy, na ktorej sme sa zúčastnili temer všetci. Františka sa stala asi najstaršou nevestou na Slovensku a písali o nej aj noviny.
Z ďalších akcií spomeniem každoročnú guláš party u Farkašovcov, návšteva výstavy Ivana Galamboša v Holíči, stretnutie pod orechom u Borisa Šustera a na záver Silvester na Sliači.
Niektorí naši členovia sa aktívne zúčastnili natáčania filmu Tlmočník v Banskej Bystrici v máji 2017. Premiéra filmu na Slovensku bola 26. 2. 2018.
V televíznej show Lets dance tancovali Farkašovci a Ivan Galamboš s Božkou Nemcovou.
Úžasné bývajú spoločné oslavy narodenín našich členov. V roku 2017 sa uskutočnili jubilejné oslavy troch 70-tnikov (Jozef G., Laco F., Daniela N.), jedného 60-tnika (Zeno K.) a jedného 50-tnika (Janko V.), ktoré sa uskutočnili
26. mája v zariadení Apollo na Súkeníckej ul.
Naše aktivity sú celkom rôznorodé a to aj vďaka aktívnej účasti našich členov, ktorým sa za to chcem úprimne poďakovať.
Zvlášť chcem poďakovať našej pokladníčke Gitke Kukučkovej a nášmu hospodárovi Pavlovi Farkašovi za vzorné vedenie účtovníctva a zabezpečovanie daňových podaní a najmä za zabezpečenie významnej čiastky financií na základe darovania 2% cez daňový úrad.

V Bratislave 11.februára 2020,
Peter LOJA, predseda 1. TK Senior Bratislava


   Zápisnica z Valného zhromaždenia občianskeho združenia 1. TK Senior Bratislava

V stredu, 12. februára 2020 sa konalo VZ OZ 1. TK Senior Bratislava vo Valčíku, zariadení Odborového združenia železničiarov v Bratislave. Zhromaždenie otvoril jeho predseda Ing. Peter Loja.
Občianske združenie 1.TK Senior Bratislava má v súčasnosti 32 aktívnych členov, ktorí sú čiastočne ešte stále tanečné páry a zvyšok sú členovia-podporovatelia OZ.
Kontrolou prezenčnej listiny sa konštatovalo, že schôdze sa zúčastnilo 26 platných členov OZ. / viď priložená prezenčná listina/. Na základe tohto počtu bolo zhromaždenie OZ uznášania sa schopné a bolo možné uskutočniť nové voľby predsedu a podpredsedu OZ.
1. Na úvod bol predložený program zhromaždenia, ktorý bol jednohlasne odsúhlasený.
2. Správu o činnosti predniesol predseda OZ Ing. P. Loja. Správa o činnosti OZ za uplynulé volebné obdobie je prílohou tejto zápisnice. Valné zhromaždenie správu jednohlasne odsúhlasilo.
3. Na základe informácie o hospodárení OZ za rok 2019 sa skonštatovalo, že rozpočet klubu má plusovú bilanciu. Finančnú správu predniesol Ing. Pavol Farkaš, hospodár klubu. K správe neboli pripomienky a valné zhromaždenie správu jednohlasne odsúhlasilo.
4. Podľa stanov združenia sa majú každé 3 roky konať voľby vedenia klubu. Na základe diskusie bolo navrhnuté, aby doterajší predseda a podpredseda kandidovali opäť na nové volebné obdobie. V nových voľbách boli jednohlasne zvolení: do funkcie predsedu Ing. Peter Loja a za podpredsedu Ing. Ľubomír Kukučka.
5. Na základe návrhu hospodárenia na rok 2019 bol jednohlasne odsúhlasený aj rozpočet na rok 2020. Rozpočet predkladal hospodár klubu a bol jednohlasne odsúhlasený.
6. Členovia diskutovali o možnostiach kde a kedy usporiadať tradičný klubový výlet. Termín bol stanovený na 18. – 21. jún 2020. Miesto ešte nebolo určené. Jožko Lehocký sa pokúsi nájsť vhodné zariadenie. Cieľom je navštíviť okolie Trenčína a ponitrie.
7. Členovia združenia pri príležitosti 50. narodenín nášho choreografa P. Horačka pripravili pre neho slávnostnú pohľadnicu s gratuláciou a bude mu odovzdaná aj fotokniha s choreografiami, ktoré s členmi klubu nacvičil v priebehu posledných 20 rokov. Ku knihe bolo
P. Lojom spracované aj DVD, kde si možno pozrieť všetky jeho choreografie vo filme.
8. Slávka Melečková informovala o aktuálnych zmenách na našom web portáli, o ktorý sa vzorne stará. Za to jej patrí naša vďaka.
9. Posledným bodom v diskusii bola príprava osláv 8 oslávencov narodenín v rôznom veku. Oslava sa dohodla na 19. 4. 2020 a miesto konania sa určí neskôr.

Zaznamenal P. Loja
Overovatelia zápisnice: Božena Nemcová, Margita Kukučková[Akt. známka: 0 / Počet hlasov: 0] 1 2 3 4 5
Celý článok | Autor: Slávka Melečková | Informační e-mailVytisknout článek

Najčítanejšie
Takmer veľkonočný výlet 2020
(25. 04. 2020, 1575x)
Fotoalbumy
(06. 04. 2021, 109x)
Veľkonočný výlet 2021
(05. 04. 2021, 99x)

Kalendár
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Kontakt
Ing. Peter Loja peter.loja(at)chello.sk
02 45246495
0915711820


Tento web pracuje na báze phpRS, PHP, MySQL, Dingo.
v